ثبت نام

love85
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
جدیدترین پیامک های عاشقانه پاییز و مهر 94

زمین به آسمان بیاید
آسمان به زمین  !
حَواسم نه پرت شیطنت های ستاره ها می شود
نه دلربایی گنجشگکان باغ
محو چشم های توام هنوز .

لاو 85

, , , , , , , , , , ,
ادامه مطلب
ادامه مطلب