ثبت نام

love85
ادامه مطلب
دلنوشته های عاشقانه دلتنگی در 23 شهریور 94

ﮔﺎﻫـــﯽ …
ﻧﻤﯿﺸـــــــﻪ ﺩﺳــﺖ ﺍﺯ...
ﺩﻭﺳـــــﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﯾﮑــﯽ ﺑﺮﺩﺍﺷــﺖ...
ﺣــــــــــــــــــــــﺘﯽ ﻭﻗﺘــــﯽ ...
نیست

 لاو 85

, , , , , , , , , , ,
ادامه مطلب