عکس و متن زیبای هر کسی هم که تنهایت بگذارد

دلنوشته برای خدا,امید داشتن به خدا,دوست همیشگی خدا,متن خداوند بزرگ,عکس و متن عاشقانه خدا,دستان خدا,کنار خدا بودن,
لاو 85 | بهترین و بزرگترین سایت عاشقانه و زیبای ایران